menu EN

3M Česko, spol. s r.o.


 Snižujeme hmotnost elektrického vedení, aby mohlo přenášet více energie více lidem. Pomáháme výrobcům, aby používali méně a dosahovali více. Automatizujeme údaje o zdravotní péči, aby správní lidé dostávali správné informace. Na celém světě společnost 3M inspiruje inovace a podněcuje pokrok a přispívá tak ke skutečně udržitelnému rozvoji, a to prostřednictvím ochrany životního prostředí a podpory firemní i společenské odpovědnosti a ekonomického pokroku. Používáme naši vědu a inovace pro skutečné zlepšení života každého člověka na celém světě.

 

3M Česko, spol. s r.o.

Adresa pobočky: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Kontaktní osoba: Angelina Hamalová

Telefon: +420 602 281 145

E-mail: ahamalova@mmm.com