menu EN

APAČ ČR, z.s.


Asociace prádelen a čistíren České republiky je neziskovou organizací, která vznikla 1.1.1993 a je přímým pokračovatelem bývalého federálního Sdružení prádelen a čistíren z roku 1967. Asociace prádelen a čistíren je spolkem, který sdružuje zhruba 120 členů, z nichž 90 je přímých provozovatelů prádelen a čistíren, a dalších 30 členů jsou organizace, které pro obor poskytují podpůrné služby či dodávají strojní nebo technologické vybavení.

Asociace zastupuje zájmy svých členů před veřejností, snaží se budovat pozitivní obraz o našem potřebném oboru, který je často nedoceňován. Současně Asociace spolupracuje s orgány státní správy v důležitých oblastech, které se týkají údržby a pronájmu textilu. Spolupracuje na tvorbě oborových předpisů, oponuje návrhy technických dokumentů, zajišťuje vzdělávací a osvětovou činnost pro celý obor.

Asociace prádelen a čistíren ČR, z.s.

Adresa: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Kontaktní osoba: Ing. Ladislava Zaklová

Tel: +420 604 917 068

Email: info@apac.czinterclean@interclean.cz