menu EN

APIQA s. r. o.


Společnost APIQA s. r. o. vyvíjí nezávislý dohledový systém, který slouží především pro správu počítačových sítí s přesahem na všechna fyzická zařízení, a to od vozidel až po komplikované technologie zařízení budov TZB, které jsou vybaveny elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou umožňující propojení a sdílení dat.

Na záladě získaných informací systém dokáže vyhodnocovat efektivní využití zařízení a navrhnout opatření pro významné snížení nákladů za energie. Systém rovněž dokáže predikovat budoucí havarijní stavy a tím předcházet významným škodám na majetku.

APIQA s. r. o.

Adresa: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Zubík

Tel: +420 774 548 548

E-mail: jirizubik@gmail.com