menu EN

SEWACO s.r.o.


Společnost SEWACO s.r.o. poskytuje konzultační služby v oblasti přípravy projektů dotovaných z EU, a to prvotně pro velké investice v oblasti ochrany životního prostředí. Postupně firma systematicky rozšířila své aktivity nejenom na oblast zpracování projektů (žádostí o dotace), ale i na celé období přípravy, realizace a monitoringu projektu. Pracovníci firmy se také aktivně podílejí na různých formách přednášek, školení, výuky a publikační činnosti. Ve svých činnostech společnost pružně spolupracuje se specializovanými firmami nebo konzultanty pro specifické oblasti, vyžaduje-li to daný projekt. Společnost zná do detailů nejen situaci v ČR, ale díky svým aktivitám i v teritoriu celé Evropy dokáže přenést do svých služeb i zkušenosti z jiných zemí a naopak. Společnost poskytuje služby např. v Chorvatsku, Slovinsku, Rumunsku, Slovensku, dále spolupracuje s partnery v Irsku, Portugalsku, Rakousku a Německu.

SEWACO s.r.o.

Adresa: Milady Horákové 323/12, 602 00 Brno

Kontaktní osoba: Jakub Doležal

Tel: +420 603 193 593

E-mail: office@sewaco.cz