menu EN

VÍTKOVICE ÚAM a.s.


Společnost VÍTKOVICE ÚAM a.s. provádí aplikovaný a experimentální výzkum a poskytuje služby v oblasti technických výpočtů a analýz ve strojírenství a stavebnictví. Činnost společnosti je zaměřena na numerické, statické, dynamické a experimentální analýzy energetických zařízení a konstrukcí při jejich návrhu, či na řešení technických problémů plynoucích z jejich provozu.

Společnost se také dlouhodobě za zabývá hodnocením spolehlivosti a životnosti konstrukcí, provozovaných zařízení a potrubních systémů. Dále se zaměřuje na posuzování technického stavu, provozní způsobilosti, optimalizaci kontrol konstrukcí a zařízení především v energetice, chemickém a petrochemickém průmyslu.

 VÍTKOVICE ÚAM a.s.

Sídlo: Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Adresa pobočky: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Kontaktní osoba: Jiří Novotný

Tel: +420 725 404 730

E-mail: jiri.novotny@vitkovice.cz