menu EN

AK- JaniskováMgr. Katarína Janisková, advokát - poskytuje právní služby v oblasti pozemkového, katastrálního, správního i trestního práva, má dlouhodobou a dále se rozvíjející praxi v oblasti sporného civilního práva (rodinné, vlastnické i jiné spory), v řešení platebních neschopností dlužníků i pohledávek věřitelů (insolvenční a exekuční právo) i tvorbě smluv. V dílčích otázkách se zabývá finančním a restitučním právem. Ve všech těchto oblastech nabízí právní poradenství, rešerše a rozbory, ale i (a zejména) zastupování před soudy všech stupňů včetně Ústavního soudu i před správními orgány.

Mgr. Katarína Janisková, advokát
 
Adresa pobočky: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
 
Tel: +420 776 332 348