menu EN

AnyoneGo, s.r.o.


 Anyonego vyvíjí a dodá inovativní, spolehlivé a designově i funkčně jedinečné produkty z oblasti kompenzačních, rehabilitačních a protetických pomůcek pro zvířata i lidi. Chceme vrátit lidem i zvířatům možnost pohybu, případně maximálně snížit dopady jejich hendikepů, s využitím nejmodernějších a vysoce inovativních technologií a materiálů v rámci tzv. adaptivní výroby (3D sken, analýza, doporučení vhodné výrobní technologie a materiálů).

 
AnyoneGo, s.r.o.
 
Adresa: TITC VTP, Purkyňova 648/125, 612 Brno
 
Kontaktní osoba: Jana Varnerová
 
Tel.: +420 775 275 909
 
Email: info@anyonego.com