menu EN

CactuX s.r.o.


CactuX s.r.o.

 
CactuX je start-up, zaměrený primárně na výrobu bezdrátových manipulárů, které výrazně zlehčují a zrychlují měření pomocí průmyslové rentgenové počítačové tomografie (CT). Dále vyvíjí speciální kalibrační fantomy pro průmyslové CT. CactuX byl založen proto, abychom zajistili efektivní transfer výsledků, našeho výzkumu z CEITEC VUT do průmyslu. Kromě vývoje a výroby v oblasti CT se dále zabýváme vývojem kompaktních zařízení v automatizaci.
Jsou genderově, znalostně, věkově a životními zkušenostmi vyvážený tým, který má rád výzvy a chopí se každé příležitosti. S průmyslovým CT se zabýváme od roku 2012 ve výzkumném centru CEITEC VUT, ze kterého CactuX vznikl.
 
 Adresa: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno - Medlánky
 
Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Chládová
 
Tel: +420 733 15 15 85
 
E-mail: info@cactux.cz