menu EN

Zadávací servis s.r.o.


Zadávací servis, s.r.o. je dynamicky se rozvíjející poradenská společnost, která se zabývá poradenstvím v oblasti veřejných zakázek.

Cílem společnosti je poskytování služeb na nejvyšší úrovni za účelem komplexního zajištění poradenských služeb, snaží se vycházet vstříc potřebám svých klientů. Důraz je kladen na spolehlivost a profesionalitu. Pružně reagují na legislativní změny a poskytují svým klientům kvalitu a jistotu. 

Zadavatelům firma nabízí komplexní poradenské služby a srozumitelný, průkazný a legislativně správný postup při zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelům poskytují poradenské služby při zpracovávání nabídek nebo k výkladu zákona.

 Zadávací servis, s.r.o.

Adresa: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Kontaktní osoba: Mgr. Monika Šplíchalová

Tel: +420 607 832 375

E-mail: info@zadavaciservis.cz