Váš prostor pro rozvoj

TITC Technology Innovation Transfer Chamber je nově vznikající vědeckotechnický park
a podnikatelský inkubátor
v Brně, realizovaný jako jeden z hlavních projektů Krajské
hospodářské komory jižní Moravy ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně.

Nabídka prostor k zasídlení je primárně určena pro technologicky orientované společnosti s inovativním potenciálem, vědecko-výzkumné organizace, klastry nebo start-up projekty. Těmto subjektům nabízíme kromě pronájmu plně vybavených administrativních prostor, laboratoří, poloprovozních prostor, konferenčních místností a parkovacích stání, doplněných o standardní služby spojené se správou nemovitosti, také komplexní poradenství pro oblasti transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví, výběru a řešení projektů i zprostředkování kontaktu s vysokými školami a vědeckými pracovišti.

  • situování vědeckotechnického parku v areálu VUT v Brně, v dynamicky se rozvíjejícím zájmovém území CEITEC Science Park, budova „G“
  • nabídka dokončených a plně vybavených prostor s možností individualizace
  • komplexní návazné služby a poradenství
  • zvýhodněné podmínky zasídlení v podnikatelském inkubátoru
  • přímá vazba na budovaná regionální vědeckovýzkumná centra (CEITEC, AdMaS, NETME) s možností využití jejich výstupů a výsledků výzkumu