O nás

Společnost VTP Brno, a.s., se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČ: 634 83 122, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1753.

Projekt realizace a následné správy vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru TITC Technology Innovation Transfer Chamber, je hlavní náplní společnosti VTP Brno, a.s., která byla za tímto účelem založena Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy.

Dokončení výstavby objektu a zahájení provozu: II. Q roku 2014

Pro doložení kvalifikace našich zaměstnanců či uchazečů o práci uznáváme také Osvědčení o profesní kvalifikaci dle Národní soustavy kvalifikací.

Lokalizace objektu TITC Technology Innovation Transfer Chamber:

Hlavní cíle projektu:

  • vytvoření prostředí pro podporu inovativního podnikání
  • rozvoj spolupráce podnikatelských subjektů s vysokými školami a vědeckými pracovišti
  • podpora přenosu výsledků vědy, výzkumu a inovací na trh (transfer technologií)
  • edukační a osvětová funkce

Hlavní činnosti TITC Technology Innovation Transfer Chamber:

  • pronájem kancelářských a laboratorních prostor
  • provoz podnikatelského inkubátoru
  • služby související s pronájmem nemovitosti
  • poradenství v oblasti transferu know how, ochrany duševního vlastnictví (patenty, licence), řešení projektů, marketingu nových produktů
  • zprostředkování využití výstupů regionálních vědeckovýzkumných center (CEITEC, AdMaS, NETME)
  • organizace konferencí, seminářů a workshopů