menu EN

Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor

TITC Technology Innovation Transfer Chamber je vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor lokalizovaný v kampusu VUT v Brně, primárně určený pro technologicky orientované společnosti s inovativním potenciálem, vědecko-výzkumné organizace, klastry nebo start-up projekty.

 

další zprávy