menu EN

Další služby

- nabídka technického vybavení

- podpora spolupráce s vysokými školami a průmyslem

- poradenství v oblasti transferu know how, ochrany duševního vlastnictví (patenty, licence), řešení projektů, marketingu nových produktů

- zprostředkování využití výstupů regionálních vědeckovýzkumných center (CEITEC, AdMaS, NETME)

- organizace konferencí, seminářů a workshopů

- společný marketing a PR

- zintenzivnění kvality a rychlosti šíření inovací do praxe

 


Další služby

Další služby