menu EN

BIC Brno spol. s r.o.


BIC Brno je podnikatelské a inovační centrum, které působí v České republice již přes 20 let. Svou činností a aktivitami v oblasti "Transferu technologií" vytváří spojovací můstek mezi výzkumnými institucemi a průmyslovými podniky a podporuje tím přenos inovací do praxe.

Hlavní cílem společnosti BIC Brno spol. s r.o. je podpora podnikatelů v tvorbě inovačních projektů aktivním poradenstvím, asistencí, vzděláváním či poskytováním důležitých informací. Podílí se na řešení problémů firem, vyhledávají partnery pro spolupráci a zajišťují jejich další rozvoj účastí v projektech financovaných z mezinárodních, národních i soukromých zdrojů.

BIC Brno, spol. s r.o.

Adresa: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Kontaktní osoba: Petra Šimoníková

Tel.: +420 511 156 228

E-mail: bicbrno@bicbrno.cz