menu EN

FLUXORM s. r. o.


Společnost FLUXORM s.r.o. jsme založili v roce 2017 a od té chvíle jsme na cestě vybaveni našimi zkušenostmi a odhodláním.


Moderní společnosti využívají řadu interních systémů a nástrojů pro automatizaci svých procesů, které mají zpravidla vlastní dedikovaný HW, dále SW vrstvu a často vlastní operativní tým, který zajišťuje správu a údržbu takových systémů. I přes využití virtualizace k optimalizaci nákladů stále platí, že tyto interní systémy jsou často spravovány nezávisle a společnostem tak vznikají nadměrné OPEX a CAPEX náklady.


My vyvíjíme FX Platformu, abychom jim usnadnili komplexní správu automatizace a zpracování dat. Platforma propojuje poskytování škálovatelné infrastruktury s unifikovaným přístupem ke zpracování datových toků s cílem široké podpory různých typů zpracování, sběru analytických dat a jejich netradiční vizualizaci pomocí vhodných zobrazení.
 

FLUXORM s. r .o.

Adresa: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno 

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Švec

Tel: +420 721 244 771

E-mail: jiri.svec@fluxorm.com