menu EN

Blíží se vyhlášení 1. veřejné soutěže v programu ÉTA

Technologická agentura ČR tímto informuje, že dne 15.8.2017 bude vyhlášena první veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.


V Brně proběhne 19. července 2017 seminář, kde se budete moci seznámit s vizí a cíli programu, s jeho zaměřením a způsobem, jak podat návrh projektu do veřejné soutěže.

Seminář se bude konat v hotelu Santon u Brněnské přehrady od 10 hodin.

Více informací zde.