menu EN

Konference k projektu KreatIN

Dne 4.12.2014 se v prostorách našeho parku uskutečnila závěrečná konference k projektu KreatIN (Kreativita a inovativnost na globálním trhu). 


Tato konference, která proběhla pod záštitou Krajské hospodářské komory Jižní Moravy, seznámila účastníky s průběhem projektu KreatIN, jež je zaměřen na podporu inovací a rozvoje podnikání zejména u absolventů vysokých škol. 

Projekt KreatIN se soustředí na eliminaci příčin zaostávání prostřednictvím:

  1. Rozvoje schopností a zručností mladých lidí, studentů a začínajících podnikatelů tak, aby nabyli znalosti potřebné k efektivnímu řízení podnikových procesů.
  2. Rozvoje podnikatelských aktivit účastníků založených na podpoře a zavádění inovací a kreativity.
  3. Zpracování školících materiálů podporujících rozvoj podnikání a spolupráci s jinými podnikateli v jiných regionech.
  4. Zvýšení odborné úrovně mladých začínajících podnikatelů tak, aby se dokázali prosadit ve svých a sousedních regionech, jakožto i na třetích trzích.

Mezi přednášejícími mj. vystoupili Ing. Martina Klacková ze sdružení SLCP (Slovenské centrum produktivity), která zanalyzovala dopady projektu, Ing. Vít Hřiba z KHK JM, který představil manuál pro začínající podnikatele a inovátory, zatímco Ing. Michala Dostálová z Vysoké školy báňské v Ostravě se zabývala manuálem pro školitele. Podporu inovačních projektů představil Ing. Aleš Trnka, ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.. 

Poté, co byly školitelům předány certifikáty, proběhla prohlídka našeho vědeckotechnického parku a následně představení činnosti společnosti ACAM Solution s.r.o., jedné z našich zasídlených start-up společností. 

Více informací o tomto projektu naleznete na jeho stránkách: www.kreatin-projekt.eu