menu EN

Nový portál VĚDAVÝZKUM.CZ

 Od 1.9.2016 byl spuštěn nový nezávislý informační portál www.vedavyzkum.cz


 Mottem tohoto webu je: Nezávislé informace o vědě a výzkumu.

Cílem tohoto webu je uveřejňování relevantních, přehledných a aktuálních informací o výzkumu, vývoji a inovacích a navazujících oblastech (ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií a znalostí, komercializace, spolupráce s aplikační sférou atd.) pro nejširší cílovou skupinu.

Vědavýzkum.cz vzniká především jako reakce na neuspokojivou situaci v České republice, kdy do současné doby neexistuje web, který by zájemcům poskytl nezávislé a přehledné informace o problematice vědní politiky a výzkumu, vývoje a inovací.

Provozovatelem portálu je Tertiary Education & Research Institute. TERI je neziskový think tank, jehož cílem je nezávislá výzkumná a vývojová činnost, vzdělávání a šíření znalostí v oblasti vysokoškolské politiky, veřejné vědní politiky, politiky výzkumu, vývoje a inovací a transferu technologií a znalostí.

VĚDAVÝZKUM_tisková zpráva

361,9 kB stáhnout