menu EN

Od 1.6.2015 začíná příjem žádostí do programu OP PIK

Od 1.6.2015 12:00 lze začít podávat předběžné žádosti o dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je prvním oficiálně schváleným operačním programem v ČR pro programovací období 2014-2020. Od 1.6.2015 přijímá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR první žádosti. 

V rámci tohoto programu je pro podporu malých a středních podnikatelů nachystán balíček s téměř 120 miliardami Kč. V rámci OP PIK bylo vyhlášeno 15 konkrétních výzev, detailní informace o těchto výzvách a jejich podmínkách lze nalézt na stránkách MPO ČR nebo agentury CzechInvest.

V průběhu června až srpna 2015 tak probíhá příjem předběžných žádostí, na základě jejichž posouzení pak budou žadatelé v průběhu září až listopadu 2015 vyzváni k podání plných žádostí.

 

Zdroj: MPO ČR