menu EN

Pozvánka na workshop "Rychlá cesta k inovacím"

Všechny inovativní firmy srdečně zveme na workshop pořádaný jedním z našich klientů, společností BIC Brno, který se bude konat v prostorách našeho vědeckotechnického parku dne 15.5.2015.


Tento seminář bude zaměřený na možnosti financování inovací z národních i mezinárodních zdrojů. Nabízí se rovněž možnost využít individuální konzultace s přednášejícími, více pak v přiložené pozvánce.

Těšíme se na vaši účast.

BIC_Rychlá_cesta_k_inovacím_2015-05-15