menu EN

Program TREND: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže

 Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila výsledky třetí veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND.


Podpořeno bylo prozatím 45 návrhů projektů, o možné podpoře dalších se jedná.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 458 návrhů projektů, 434 návrhů projektů postoupilo do hodnocení. V průběhu hodnocení odstoupily 4 návrhy projektů. Podpořeno je celkem 45 návrhů projektů, které plně vyčerpají plánovanou alokaci ve výši 1 mld. Kč.
Na základě vysokého zájmu o tuto soutěž probíhají intenzivní jednání o zajištění prostředků pro navýšení alokace až na 3 mld. Kč a tedy možné podpory celkem až 163 projektů. O možnosti podpory těchto dodatečných projektů bude TA ČR a MPO informovat nejpozději do konce února 2021.
 

Další informace naleznete zde: vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/program-trend-vyhlaseni-vysledku-3-verejne-souteze