menu EN

Prohlášení o zpracování osobních údajů (GDPR)

 od 25. května 2018 vstupuje v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), které má za cíl zvýšení ochrany osobních údajů občanů Evropské unie.


 V návaznosti na toto nařízení jsme dnes zveřejnili Prohlášení o zpracování osobních údajů (viz přiložený soubor), kde najdete informace o tom, za jakými účely zpracováváme osobní údaje, v jakém rozsahu jsou osobní údaje zpracovány, na jakém právním důvodu zakládáme naše právo tyto údaje zpracovávat a po jakou dobu je zpracováváme.

VTP_Prohlášení o zpracování osobních údajů

2,6 MB stáhnout