menu EN

Seminář AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ INOVACÍ

Dovolujeme si vás pozvat na seminář "Aktuální možnosti financování inovací", který v konferenční místnosti našeho vědeckotechnického parku pořádá dne 10.6.2016 společnost BIC Brno, spol. s r.o..


Seminář je určen inovativním firmám, především malým a středním podnikům. Dozvíte se na něm o různých možnostech financování inovací z národních i mezinárodních dotačních zdrojů, např.:

  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
  • Národní inovační fond
  • Program Epsilon (TAČR) a program TRIO (MPO)
  • Jak kvalitně zpracovat projekt, aby uspěl
  • Nepřímá podpora VaV - daňové odpočty na VaV
  • Nástroje SME Instrument a Fast track to Innovation (Horizont 2020)
  • Mezinárodní programy EUREKA a Eurostars

Na závěr proběhne možnost individuálních konzultací vašich projektových záměrů s přednášejícími.

Vstup na akci je zdarma, nicméně je potřeba se dopředu registrovat, a to buď na emailu: majer@bicbrno.cz nebo na telefonu +420 511 156 228.

Těšíme se na vás.

Aktuální možnosti financování inovací_10-06-2016