menu EN

Seminář Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem

V zastoupení Krajské hospodářské komory jižní Moravy si vás dovolujeme pozvat na seminář, který se bude konat 10.11.2016 v prostorách našeho vědeckotechnického parku.


Seminář na téma "Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem" se bude konat 10.11.2016 od 9.00 do 13.00 v konferenční místnosti našeho vědeckotechnického parku.

Seminář je určen především výrobcům, vývozcům, dovozcům a firmám, které se zabývají prodejem, servisem nebo zprostředkováním prodeje výrobků, ať již v tuzemském nebo zahraničním styku, a to včetně zemí mimo Evropskou unii. Ale také všem menším a středním podnikatelům. Seminář je vhodný nejen pro osoby přímo odpovědné za tyto činnosti, ale i pro pracovníky právních a marketingových útvarů.

Účastníci semináře obdrží publikaci JUDr. Petra Záruby a JUDr. Martina Pospíšila "Odpovědnost za výrobek v Evropské unii, České republice a Slovenské republice".

Registrovat se můžete do 5.11.2016 prostřednictvím e-mailu projekty@khkjm.cz nebo na telefonu 511 156 124. Účastnický poplatek činí 800,- Kč, více info v přiložené pozvánce.

Pozvánka HK ČR - Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem 10-11-16

250,6 kB stáhnout