menu EN

Soutěž INOVACE roku 2016

Asociace inovačního podnikání České republiky vyhlašuje pravidelně již od roku 1996 prestižní soutěž o cenu Inovace roku. 


Soutěže se může zúčastnit každý subjekt se sídlem v ČR, který přihlašuje nový či významně zdokonalený produkt zavedený na trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba). Přihlášený produkt musí být rovněž průkazně úspěšně využíván, tj. zaveden na trh/do praxe.

Uzávěrka přihlášek je 31.10.2016, poplatek za přihlášení činí 3.500,- Kč.

Bližší informace naleznete na stránkách www.aipcr.cz/o_cene_inovace.asp