menu EN

Startupy si mohou pro svou inkubaci vybrat ze dvou poboček – v Praze a Brně

 Za čtyři roky vstoupilo do tuzemského kosmického inkubátoru ESA BIC 25 startupů. Získaly investice za více než 240 milionů korun


 Za čtyři roky vstoupilo do tuzemského kosmického inkubátoru ESA BIC 25 startupů. Získaly investice za více než 240 milionů korun Startupy si mohou pro svou inkubaci vybrat ze dvou poboček – v Praze a Brně Z pětadvaceti startupů, které již využily či aktuálně využívají podpory inkubátoru ESA BIC v Praze a Brně, šestnáct pochází z Česka, zbylých devět pak má kořeny v zemích jako Slovensko, Francie, Švýcarsko, Egypt a Indie. Dvanáct jich již svou inkubaci ukončilo. Dvacet jedna startupů se zabývá využitím kosmických technologií v praxi, čtyři rozšiřují využití svých produktů do kosmického průmyslu. Mezi technologie a oblasti, kterými se zabývají, patří pozorování země, družicová navigace, kosmické technologie, pokročilé materiály a technologie, drony a simulační software. Tyto informace naleznete také přehledně zpracované v přiložené infografice.

Více na stránkách

https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Novinky/Cerven-2020/Za-ctyri-rokyvstoupilo-do-tuzemskeho-kosmickeho-inkubatoru-ESA-BIC-25-startupu-Ziskaly-investice-z