menu EN

Úspěšný projekt pro začínající podnikatele CzechAccelerator pokračuje

Na vybrané české start-upy čekají kancelářské prostory, mentoring a poradenství v zahraničních podnikatelských inkubátorech v Silicon Valley, New Yorku, Singapuru a Londýně. Do nich plánuje CzechInvest vyslat na šest desítek firem. Připraveno pro ně má celkem přes 70 milionů korun. První vlnu přihlášek přijímá od 17. června do 31. července 2017.


 CzechAccelerator je určen pro české podniky s:

inovativním existujícím produktem/službou

stářím od 1 roku do 7 let

maximálně 50 zaměstnanci
 
sídlem v ČR a provozovnou mimo region hlavního města Prahy
 
statutem právnické osoby
 
vysokým růstovým potenciálem
 
potenciálem k úspěšné komercionalizaci
produktu v destinaci