menu EN

ÚSTAV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ - Semináře na rok 2019

 V první polovině roku 2019 pro Vás v Úřadě průmyslového vlastnictví chystají několik vzdělávacích akcí. 


Akce jsou určeny pro nejširší veřejnost a mají za úkol seznámit účastníky s jednotlivými instituty průmyslověprávní ochrany a vyhledáváním informací o nich.

Přihlásit se můžete přes registrační systém zde

Podrobnější informace ke každé akcí jsou postupně uveřejňovány v sekci aktuality zde