menu EN

VTP Brno, a.s. se stal prvním akreditovaným vědeckotechnickým parkem v Jihomoravském kraji

 V rámci mezinárodní porady ředitelů vědeckotechnických parků, která se konala ve dnech 4.6.-5.6.2015 v Českých Budějovicích, 


převzal Mgr. Petr Kostík, předseda představenstva společnosti VTP Brno, a.s. z rukou doc. Ing. Pavla Švejdy, CSc., FEng., prezidenta Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., akreditační osvědčení, které z našeho vědeckotechnického parku dělá první akreditovaný vědeckotechnický park v Jihomoravském kraji.

Celkově jsme tak dvanáctým vědeckotechnickým parkem v České republice, kterému byla tato akreditace udělena.