menu CZ

ZLATÉ OKO, s.r.o.


 An advertising agency that focuses on online and offline marketing.

ZLATÉ OKO, s.r.o.

Address: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Contact person: Zdeněk Pachovský

Tel: +420 602 711 416

E-mail: zdenek.pachovsky@zlate-oko.cz