menu EN

 V roce 2020 jsme vytřídili celkem 64 kg použitých baterií. Od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice, jsme za naši činnost obdrželi OSVĚDČENÍ O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. I díky vám je svět zelenější.

Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, putovaly by na skládku nebo do spalovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když baterie odnesete na sběrná místa předcházíte těmto škodlivým procesům, které se negativně podepisují nejen na přírodě, ale i na našem zdraví. Zároveň díky recyklací získaným druhotným surovinám šetříme nerostné zdroje a nemusíme životní prostředí zatěžovat další těžbou.

Věděli jste že...

Prostřednictvím recyklace je možné ze 100 kilogramů baterií získat 65 kilogramů druhotných surovin, které znovu slouží k užitku. Z tužkových baterií je to například ocel, zinek, mangan, nikl a měď. Z dalších typů baterií také olovo, kadmium, kobalt a stříbro. Tyto suroviny pak slouží k výrobě nových produktů využitelných například ve stavebnictví, ale třeba i kosmetiky, šperků nebo i hudebních nástrojů. Recyklací 10 kg baterií je získáno takové množství zinku, jaké je potřeba k výrobě mosazi pro jeden saxofon?