menu EN

Advision PRO s.r.o.


Společnost Advision PRO s.r.o. je odborná poradenská a konzultační společnost, která se zaměřuje na služby pro business klienty i municipální sféru. V oblasti služeb pro business se jedná např. o strategický rozvoj a krizový management, interní procesy, změny organizační struktury nebo například návrh vize rozvoje společností a strategie jejího dosažení, analýzy, posudky, projektové záměry. V oblasti služeb pro města a obce jde např. o poradenství v oblasti odpadového hospodářství, městské společnosti, parkování a další podobné služby související s fungováním měst. Návrhy strategií, posouzení projektů, nebo zpracování projektových záměrů.

Advision PRO s.r.o.

Adresa: Purkyňova 648/125, Brno, 612 00

Tel.: 724 133 412

E-mail: info@advisionpro.cz; itterheim@gmail.com

Kontaktní osoba: Ing. Martin Itterheim