menu EN

Služby

Mimo standardní služby spojené s nájmem mohou klienti využívat další nabízené služby. Jedná se podporu zasídlených subjektů, která má usnadnit jejich činnost a poskytnout jim konkurenční výhodu v dané oblasti jejich zájmu.


Zprostředkování spolupráce

Zprostředkování spolupráce

Zprostředkování kontaktu a možnosti využití výstupů regionálních vědeckovýzkumných center (CEITEC, AdMaS, NETME) a univerzit.

Napojení na investory

Napojení na investory

Zajištění kontaktu a možností prezentace vlastních produktů a myšlenek investorům z řad business angels, fondů rizikového kapitálu, ale i fyzických osob nabízejících finanční účast a podporu.

Zapojení do projektů

Zapojení do projektů

Možnost aktivního zapojení nájemců do projektů realizovaných provozovatelem nebo Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy. Možnost ovlivnění cílů a využití výstupů řešených projektů.

Coworking

Coworking

Sdílená pracovní místa v plně vybavených kancelářích umožňují být za velmi příznivých finančních podmínek součástí celku vědeckotechnického parku a moci tak využívat nabízených služeb a synergií.

Virtuální sídlo

Virtuální sídlo

Zájemcům o využití dobrého jména a adresy vědeckotechnického parku, nabízíme možnost využití služby virtuálního sídla s vlastní poštovní schránkou a různými úrovněmi dalších služeb.

Návazné služby

Návazné služby

Projekty, poradenství, zajištení kontaktu, organizace akcí.