menu EN

Povinná publicita

 V rámci projektu 5.1 PP03/043 "Vědeckotechnický park Brno"  a výběrového řízení s názvem "Dodávka technologického a vědeckého vybavení" jsme pořídili následující softwarové nástroje:


  1. Software a licence pro analýzu úloh mechaniky, proudění kontinua a úloh sdružených polí (ANSYS)
  2. Software pro analýzu úloh z oblasti statiky a dynamiky stavebních konstrukcí (SCIA) - včetně HW klíče
  3. Software pro simulaci a modelování dynamických systémů metodou MBD (SIMBA) - včetně HW klíče
  4. Software pro simulaci budov a jejich technických zařízení
  5. Software pro podporu navrhování a informačního modelování budov
  6. Software modelující biochemické a technologické procesy na ČOV