menu EN

Povinná publicita


V rámci projektu č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_329/0023474 "Rozšíření inovační infrastruktury VTP Brno, a.s." bude naše společnost realizovat rozšíření stávajících prostor vědeckotechnického parku TITC o nové prostory Kongresového centra, díky kterému dojde ke zvýšení odbornosti jak zasídlených firem, spolupracujícíh podniků, tak i dalších expertních subjektů. 

V rámci projektu č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_278/0018692 "Poskytování odborných služeb inovačním podnikům - VTP Brno, a.s." se bude naše společnost podílet na vybudování jihomoravského centra základního a aplikovaného výzkumu zaměřeného na perspektivní technologie elektronických komunikačních systémů. Toto centrum bude využívat symbiózy dynamicky se rozvíjející technické univerzity a úspěšných firem regionu.

V rámci projektu 5.1 PP03/043 "Vědeckotechnický park Brno" a výběrového řízení s názvem "Dodávka technologického a vědeckého vybavení" jsme pořídili následující softwarové nástroje:

  1. Software a licence pro analýzu úloh mechaniky, proudění kontinua a úloh sdružených polí (ANSYS)
  2. Software pro analýzu úloh z oblasti statiky a dynamiky stavebních konstrukcí (SCIA) - včetně HW klíče
  3. Software pro simulaci a modelování dynamických systémů metodou MBD (SIMBA) - včetně HW klíče
  4. Software pro podporu navrhování a informačního modelování budov
  5. Software modelující biochemické a technolgoické procesy na ČOV