menu EN

Vážení klienti,


 

v souvislosti s postupným uvolňováním mimořádných opatření dochází s platností od 18. 5. 2020 až do odvolání k úpravě preventivních opatření v budově TITC, která jsme popsali níže.

 

Provoz recepce: 

·        primárně využívejte telefonický kontakt nebo e-mailovou komunikaci (recepce@titc-vtp.cz) 

·        na recepci udržujte doporučený odstup mezi lidmi alespoň 2 metry

·        provozní doba recepce je bez omezení (8:00 – 16:30)

·        přebírání pošty probíhá taktéž bez omezení (nicméně doporučujeme si po převzetí pošty umývat ruce)

·        dovezené jídlo a nákupy si, prosím, přebírejte v maximální možné míře osobně 

 

Sdílené zasedací místnosti:

Využívání sdílených zasedací místností probíhá i nadále na základě platné rezervace v online rezervačním systému s tím rozdílem, že z důvodu minimalizování osobního kontaktu nadále ponecháváme zasedací místnosti odemčené. Dodržujte prosím vámi rezervované časy. Pokud si potřebujete zapůjčit notebook či ovladač na projektor, můžete si je vyzvednout na recepci. Po každém vrácení notebook i ovladač dezinfikujeme. Úklid zasedacích místností je prováděn externí úklidovou firmou, která v tomto období používá speciální antibakteriální prostředky, jimiž ošetřuje povrch stolů a klik.

 

Společné prostory a sdílené kuchyňky

Při pohybu ve společných prostorách budovy, tedy i ve sdílených kuchyňkách, dodržujte prosím vládní nařízení a noste roušky či jinou ochranu nosu a úst. Pokuste se omezit společenský kontakt v kuchyňkách na minimum. Dodržujte doporučená hygienická nařízení – mytí a dezinfekci rukou.

 

Dezinfekce:

Z důvodu vyššího hygienického zajištění je dále:

·        naplánováno umístění stojanu s dezinfekcí u výtahů

·        na recepci je umístěn rozprašovač s tekutou dezinfekcí, který je primárně určen pro pracovníky recepce a ošetření sdílených předmětů, které prochází přes recepci

·        v zasedacích místnostech je úklidovou firmou jednou denně dezinfikován povrch stolů a klik

·        úklidová firma používá antibakteriální prostředky a denně jimi čistí mj. i kliky a tlačítka u výtahů

 

Větrání a klimatizace:

Ve druhé polovině měsíce dubna proběhla v rámci jarního servisu dezinfekce veškerých vzduchotechnických zařízení v budově odbornou firmou.

Doporučujeme využívat co nejvíce přirozeného okenního větrání, a to i tehdy, způsobí-li mírný tepelný diskomfort. WHO doporučuje využívat průvanového efektu, tzv. příčné větrání.

Klimatizace v jednotlivých kancelářích je lokální, tzn. že není propojená s přívodem vzduchu z jiných prostor a není proto potřeba se obávat případné kontaminace.

 

Žádáme klienty o ohleduplnost a dodržování výše uvedených opatření a doporučení. Děkujeme za spolupráci a za předání informací i na Vaše kolegy.

 

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví

 

 

TITC team