menu EN

Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor TITC Technology Innovation Transfer Chamber společnosti VTP Brno, a.s., vznikl z iniciativy Krajské hospodářské komory jižní Moravy, za významného přispění VUT v Brně.


Na přípravnou fázi, která byla zahájena již v roce 2009, navázala po splnění všech legislativních povinností a zajištění financování projektu fáze výstavby, která byla ukončena 31.8.2014.

Dne 1. září 2014 došlo k zahájení provozu zasídlení prvních subjektů.

Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů EU.