menu EN

Zasídlení ve vědeckotechnickém parku a podnikatelském inkubátoru TITC - Technology Innovation Transfer Chamber - je podmíněno inovativním potenciálem a orientací na vědu a výzkum zájemce.


K dispozici jsou prostory různého typu - klasické kanceláře, různé druhy laboratoří včetně laboratoře čisté a těžké, skladové prostory, podnikatelský inkubátor pro začínající firmy a profesionální serverovna, kterou mohou využít jako datové centrum i firmy, které nejsou zasídleny v našem objektu. Všechny námi nabízené prostory jsou plně vybaveny nábytkem a IT technikou.

Nespornými výhodami zasídlení v našem vědeckotechnickém parku jsou také podpora spolupráce podnikatelských subjektů s vysokými školami a vědeckými pracovišti, podpora přenosu výsledků vědy, výzkumu a inovací na trh (transfer technologií) a edukační a osvětová funkce.

V případě vašeho zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat, rádi pro vás zpracujeme nabídku dle vašich potřeb.