menu EN

FLUXORM s. r. o.


 Společnost FLUXORM s. r. o. vyvíjí Platformu, která novým přístupem řeší problémy související s řízením a správou kvalitního a robustního prostředí podpůrných systémů ve společnostech. Platforma propojuje poskytování škálovatelné infrastruktury s unifikovaným přístupem ke zpracování datových toků za účelem variabilní podpory různých typů zpracování, sběru analytických dat a jejich netradiční vizualizaci pomocí vhodných zobrazení. .

FLUXORM s. r .o.

Adresa: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno 

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Švec

Tel: +420 721 244 771

E-mail: jiri.svec@fluxorm.cz