menu EN

HEROLDS, spol. s r.o.


Znalecká kancelář v oblastech Ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí a Stavebnictví - stavby obytné a stavby průmyslové. Společnost HEROLDS, spol. s r.o. zpracovává znalecké posudky za účelem stanovení ceny: pro daň z převodu nemovitostí a daň darovací, pro dědická řízení, pro dělení společného jmění manželů, pro prodej nemovitosti formou veřejné dražby, pro zřízení zástavního práva, pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti, pro účely obchodního zákoníku, pro stanovení provedených stavebních prací, pro posouzení zhodnocení stavby provedenými stavebními pracemi atd.

HEROLDS, spol. s r.o.

Adresa: Kneslova 1067/5, 618 00 Brno

Kontaktní osoba: Ing. Antonín Kryl

Tel: +420 775 369 916

E-mail: kryl@znalci.info