menu EN

STATIKUM s.r.o.


 Předmětem činnosti společnosti STATIKUM s.r.o. je především zpracování znaleckých posudků pro veřejnou správu a soudy, ale i publikace v odborných časopisech a webových stránkách.

Zaměstnanci společnosti jsou členy odborných sdružení - např. České komory autorizovaných inženýrů a techniků, Asociace znalců a odhadců, atd.

V blízké budoucnosti se chystají prohloubit spolupráci s vysokými školami především v rámci vedení diplomových prací a poskytování odborných praxí.

 STATIKUM s.r.o.

Adresa: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Pejchal

E-mail: lukas.pejchal@statikum.cz

Tel: +420 776 824 201