menu EN

CREATIVE DESTRUCTION LAB (CDL) - program pro začínající podnikatelé

 CDL je program na podporu podnikání, který byl založený v Torontu a který bude od září 2018 spouštět další kolo. Pod záštitou Velvyslanectví Kanady v ČR se mohou do tohoto programu přihlásit i zájemci z České Republiky, a to nejpozději do 12.8.2018 prostřednictvím webových stránek: https://www.creativedestructionlab.com/cdl-app-2018-2019/


 CDL je program pro vědecky a technicky zaměřené začínající podniky. Registrovaní účastníci neplatí žádnou kauci ani poplatky.

Srdcem celého programu je série pěti intenzivních celodenních seminářů, na nichž se zástupci vybraných účastníků setkají se skupinou business angels, s úspěnými podnikateli v oblasti technologií a se špičkovými vědci, kteří jim pomohou stanovit si krátkodobé cíle a sehnat potřebný kapitál. 

CDL je primárně určeno pro podnikatelské inkubátory a akcelerátory a nabízí takový druh podpory, s nímž se lze setkat takřka výhradně jen v Silicon Valley.

Jedná se o program s nízkými vstupními náklady a riziky, přitom však s vysokým potenciálem pro růst jeho účastníků. Zájemci se mohou přihlásit do 7 různých oblastí (AI, Health, Space, Cities, Quantum, Blockchain-AI a Energy)

Více informací na: www.creativedestructionlab.com