menu EN

Seminář "Aktuální dotační možnosti - nové výzvy OP PIK"

Dne 2.6.2015 se bude v našem vědeckotechnickém parku konat seminář na téma možností získání dotací v rámci nových výzev OP PIK.


Tento seminář pořádá Agentura CzechInvest ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy a jeho cílem je podrobné seznámení žadatelů s programy podpory v novém Operačním programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). 

Bližší informace o programu a obsahu tohoto semináře naleznete v přiložené pozvánce.

Pozvánka_02-06-2015_CI_KHKJM

429,9 kB stáhnout