menu EN

Seminář na téma "Zprostředkovatelské a rezervační smlouvy v praxi"

V zastoupení pořadatele, Krajské hospodářské komory jižní Moravy, bychom vás rádi pozvali na seminář na téma "Zprostředkovatelské a rezervační smlouvy v praxi", který se bude konat v prostorách našeho vědeckotechnického parku.


Více informací o tomto semináři naleznete na shora uvedené pozvánce. V případě zájmu o účast na tomto semináři se, prosím, přihlaste na projekty@khkjm.cz.