menu EN

Smart Business Festival

Hlavním cílem projektu Smart Business Festival, který se koná ve dnech 26.-27.10.2016 v Křižíkových pavilonech v Praze, je nabídnout nejenom podnikatelům širokou škálu nástrojů, kterých mohou využít pro zefektivnění svého podnikání při využití technologických, sociálních a ekonomických inovací.


 Hlavní cíle Smart Business Festivalu:

  • informovat o novinkách a "smart" řešeních
  • upozornit na služby, jichž mohou podnikatelé bezplatně či s nízkými náklady využít pro racionalizaci svého podnikání
  • umožnit přímý kontakt mezi všemi aktéry podpory podnikání a výměnu informací a best practices v oblasti inovativního přistupu k podnikání
  • nabídnout srovnání se zeměmi v rámci EU, které jsou v podobné situaci jako ČR

Detailní program a bližší informace naleznete přímo na stránkách akce:

 czechinno.cz/smart-business-festival