menu EN

Výzkum, vývoj a inovace v Česku v roce 2019 a jejich srovnání se zahraničím

Úřad vlády vypracoval každoroční Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím.


Analýzu, která je dle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací č. 130/2002 Sb. každoročně zpracována Úřadem vlády, schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém prosincovém zasedání. Je členěna do devíti kapitol popisujících klíčová témata systému VaVaI včetně zaměření na inovační výkonnost České republiky.

Analýza ve svém úvodu konstatuje dlouhodobý růst výdajů na výzkum a vývoj v Česku. V roce 2019 se na výzkum a vývoj prováděný na našem území vynaložilo rekordních 111,6 mld. Kč. Ve vztahu k HDP vzrostly výdaje na VaV na 1,94 %, ČR se tak dle dokumentu přiblížila k průměru EU. K meziročním nárůstům celkových výdajů na VaV ve sledovaném období přispívaly největší měrou podnikatelské zdroje. Podniky investovaly na aktivity VaV ze svých zdrojů v roce 2019 bezmála 65 mld. Kč, a to především do vlastního vnitropodnikového VaV. Dle statistik Českého statistického úřadu (ČSÚ) bylo z veřejných tuzemských zdrojů v roce 2019 vynaloženo 37,5 mld. Kč, což je o 2,5 mld. Kč více, než tomu bylo v roce 2018 (podrobně jsme se růstu výdajů na VaV věnovali zde).

Celý článek si můžete přečíst zde: vedavyzkum.cz/politika-vyzkumu-a-vyvoje/politika-vyzkumu-a-vyvoje/vyzkum-vyvoj-a-inovace-v-cesku-v-roce-2019-a-jejich-srovnani-se-zahranicim