menu EN

Projekt "Dodávka technologického a vědeckého vybavení"

V rámci projektu 5.1 PP03/043 "Vědeckotechnický park Brno" a výběrového řízení s názvem "Dodávka technologického a vědeckého vybavení" jsme pořídili následující softwarové nástroje: 


 1. Software a licence pro analýzu úloh mechaniky, proudění kontinua a úloh sdružených polí (ANSYS)

2. Software pro analýzu úloh z oblasti statiky a dynamiky stavebních konstrukcí (SCIA) - včetně HW klíče

3. Software pro simulaci a modelování dynamických systémů metodou MBD (SIMBA) - včetně HW klíče

4. Software pro simulaci budov a jejich technických zařízení

5. Software pro podporu navrhování a informačního modelování budov

6. Software modelující biochemické a technologické procesy na ČOV