menu EN

Laboratoře

Laboratorní prostory jsou k pronájmu nachystány v několika standardech a vybaveních. Chemické laboratoře pro běžné laboratorní činnosti, čisté prostory se zvýšenou čistotou prostředí a těžké laboratoře s možností umístění technologií a celků větších rozměrů a hmotností.


Laboratoř B - chemická

Laboratoř B - chemická

Vybavení: 2x laboratorní stůl, médiová stěna, bezpečnostní sprcha, 2x digestoř, skříň na louhy a kyseliny, lab. nábytek. Stanice na výrobu DEMI-vody.

Rozvody plynů: stlačený vzduch, vakuum, etážový rozvod metanu a dusíku, lokální rozvod dalších dvou technických plynů.

Laboratoř C – čistá

Laboratoř C – čistá

Vybavení: laboratorní stůl, digestoř, laboratorní nábytek, laminární box třída čistory ISO5, bezpečnostní sprcha.

Rozvody plynů: stlačený vzduch, vakuum, etážový rozvod metanu a dusíku, lokální rozvod dalších dvou technických plynů. Třída čistoty prostorů ISO8, materiálový a personální vstupní filtr.

Laboratoř D - těžká

Laboratoř D - těžká

Vybavení: antistatická podlaha, třífázové zásuvky 400V, odpad. Prostory vhodné pro umístění strojového a technického vybavení s větší náročností na únosnost podlah a provozní komfort.