menu EN

Zprostředkování spolupráce

Zprostředkování kontaktu a možnosti využití výstupů regionálních vědeckovýzkumných center (CEITEC, AdMaS, NETME) a univerzit.