menu EN

STRABAG a.s.


 STRABAG a.s. je součástí technologického stavebního koncernu STRABAG a patří k předním stavebním společnostem v České republice. Realizují všechny druhy staveb v odvětvích dopravního, pozemního a inřenýrského stavitelství. Široké spektrum služeb a mnoho poboček rozmístěných po celém území České republiky jsou přednostmi, které je přibližují zákazníkům. Využití koncernového know-how a možnost partnerské spolupráce s dalšími koncernovými firmami je pak přidanou hodnotou a konkurenční výhodou společnosti.

Pečlivé plánování celého procesu, od zodpovědné a kvalifikované nabídky pro konkrétního zákazníka a jeho konkrétní potřeby až po ten nejmenší detail stavby jim, při zachování nekompromisních kvalitativních ukazatelů, umožňuje dosahovat významných časových a materiálových úspor.

STRABAG a.s.

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Adresa pobočky: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Kontaktní osoba: Jana Neterdová

Tel: +420 511 156 108

E-mail: jana.neterdova@strabag.com