menu EN

via electra s.r.o.


 Společnost se věnuje komplexním elektro systémům na budovách - navrhuje v BIM / 3D konkrétní řešení a vyvíjí databáze prvků a ostatní pro automatizovaný proces projektování, provádí odborný inženýring staveb - analýzy, konzultace, technický dozor.

via electra s.r.o.

Adresa: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Veselý

Tel: +420 733 666 106

E-mail: jaroslav.vesely@via-electra.eu